Белгілі болғандай, Қазақстан осы жылдан бастап елдің үшінші жаңғыруын жүзеге асыруды қолға алды. Оның басты мақсаты – ұлт жоспарын орындау негізінде дүние жүзіндегі 30 озық елдердің қатарына ену болды.

Осыған дейін біздің елімізтәуелсіз мемлекетті құрып,  Бірінші жаңғыртуды жүзеге асырды. Содан кейін 2030- Стратегиясын қабылдады және Астананы салды, Қазақстан 5 дамыған елдер қатарына енді – ол Екінші жаңғырудың нәтижелері болып табылады.

Мен осының бәрін Қазақстанның жүйелі және дәйекті эволюциялық дамуына бағытталған, мепмлекеттің саясатының сабақтастығын және өзара байланысын көрсету үшін келтірдім.

Бүгінгі күні, елдің Үшінші жаңғыру шеңберінде үш жетілдірілетін үрдіс: саяси реформа, экономикалық өсімнің жаңа үлгісін құру және қоғамдық сананы жаңғырту жүзеге асырылады.

Қазақстанда қазақ халқының дәстүрлі рухани құндылықтарын және еліміздің тарихының мәнін түсінуге, одан басқа да көптеген мағыналарды білетін, стратегия әзірленді. Бұл стратегия елбасы Н.Назарбаевтың  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» атты бағдарламалық мақаласында жарияланды.

Осы мақаланың басты мақсаты – ол мемлекеттің өзара әрекетінің негізінде және азаматтық  қоғамды толықтай рухани жаңғыртуы болып табылады.

 

"Рухани жаңғыру" бағдарламасына 6 арнайы жоба енгізіледі:

- "Туған жер"

- " Казахстанның қасиетті географиясы",

- "Заманауи әлемдегі Қазақстанның мәдениеті ",

- "100 жаңа оқулықтар",

- "Қазақ тілінің латын графикасына аударылуы",

- "100 жаңа адамдар",

- "Атамекен", "Тәрбие және білім", "Рухани қазына" және" Ақпарат толқыны" атты қосымша 4 негізгі бағдарламалар бойынша жүзеге асырылады.

 

+"Рухани жаңғыру" бағдарламасын іске асыру бойынша 2018-2019 оқу жылына ПКТиК іс-шаралар жоспары

 

ПКжКК Рухани жаңғыру бағдарламасын іске асыру бойынша 2017-2018 оқу жылында өткізілетін, іс-шаралардың жоспары