Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына, "Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына сәйкес, қорытынды аттестаттау өткізу шеңберінде  білім беру мамандығы, 1108000 "Темір жол жылжымалы құрамын жөндеу және техникалық қызмет көрсету"   жобасына КОД (бағалау құжаттамасының жиынтығы) дайындалды және "WorldSkills стандарттары бойынша көрсету емтиханын ұйымдастыру және өткізу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарға " сәйкес кодты CIS бағалау жүйесіне уақтылы енгізу қамтамасыз етілді.

WorldSkills чемпионаттық қозғалысында осы құзыреттің болмауына байланысты, колледж қызметкерлері кәсіптік стандарттар мен технологиялық карталар негізінде "ЛРЗ Алға А" ЖШС локомотив жөндеу зауыты кәсіпорнының қызметкерлері WorldSkills қозғалысын дамыту департаментінің "Таlар" КЕАҚ консультациясы кезінде түлектер үшін өзекті демонстрациялық емтихан тапсырмаларын әзірледі.

Бүгін 28.05.21 күні  колледж әкімшілігі ( О. в. Карасаева,А. А. Мухаметкалиева, Т. А. Грицанчук , А. И. Рабканова), сондай-ақ "ЛРЗ Алға А"  электр машина цехының жағдайында цех бастығы О. И. Реснянский және оның орынбасары  С. В. Устименко басшылық рөлінде Демоемтиханды  ұйымдастыруға және өткізуге жауаптылар (О. В. Карасаева, А. А. Мухаметкалиева, А. А. Грицанчук). негізгі және қосалқы жабдықтарды, құрал-саймандарды орналастыру және конкурстық алаңның жалпы инфрақұрылымы туралы шешім қабылданды.

  

Бүгін 28.05.21 күні колледж әкімшілігі ( басшының ОІ орынбасары - Кулахметова С.А., бөлім меңгерушісі — Жекенов А. Б.), сондай-ақ "ЛРЗ Алға А" электрмашиналық цех жағдайында цех бастығы О. И. Реснянский және оның орынбасары С.В. Устименко басшылық рөлінде Демоемтиханды ұйымдастыруға және өткізуге жауаптылар (Карасаева О. В., Мухаметкалиева А. А., Грицанчук Т. А., Рабканова А. И.).  негізгі және қосалқы жабдықтарды, құрал-саймандарды орналастыру және конкурстық алаңның жалпы инфрақұрылымы туралы шешім қабылдады.

  • 28 мая, 2021