Мамандықтың сипаттамасы

 

Шифр
Мамандықтар
Оқу
мерзімі
07140900
«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»
 (4S7140902 телекоммуникациялық байланыс жүйелер технигі)
2 ж. 10 ай,
3 ж. 10 ай
  (3W07140901 телекоммуникациялық жабдықтар мен байланыс арналарын электромонтаждаушы-реттеуші)  
  (5AB07140501 телекоммуникациялық байланыс жүйелерінің қолданбалы бакалавры)
 

 

 

Байланыс бойынша техниктің кәсіби қызметінің объектісі:

- жобалау мекемелері, қалалық, аналогтік және электрондық станциялар;

- қалааралық электрондық станциялар;

- телекоммуникациялық байланыс желілері;

- өлшеу знртханалар.

Жоғары деңгейдегі байланыс техниктің кәсіби қызметінің түрлері:

- телекоммуникациялық жүйелерді өңдеуге жобалау жұмыстар жүргізу; жабдықтарын монтаждау, электлік параметрлерін өлшеу, электрондық жүйелерге бағдарламалар жасау.

КҚ 1. Әр түрлі жүйелердегі телефондық аппараттарды жөндеу жұмысын орындау;

КҚ 2. Абоненттік ақаулықтарды жою;

КҚ 3. Жүйелердің жұмысының сапалылығын тексеру жұмыстарын жүргізу;

КҚ 4. Абоненттік желірдің электрлік параметрлерін тексеруін орындау;

КҚ 5. Сигнализация жабдықтауларымен жұмыс істеу;

КҚ 6. Электрондық АТС-тің сыртқы құрылғыларымен жұмыс істеу;

КҚ 7. Автоматық телефондық станциялар қалалық және ауылдық телефондық желілермен өндірістік жұмыс бойынша қызмет жасау;

КҚ 8. Монтаж жұмыстарын жүргізу;

КҚ 9. Сыйымдылыққа байланысты желілерді құру тәсілдерін және нөмерлеуді таңдау.