Жоғары электроника және  және коммуникациялар

колледжіне  2024-2025 оқу  жылына оқуға  қабылдау жоспары

                       
  Мамандық атауы, шифры  Біліктіліктің атауы, шифры  Барлығы 9 сынып негізінде. Оның ішінде мемлекеттік тілде  11 сынып негізінде. Оның ішінде мемлекеттік тілде  ТжКБ негізінде Оның ішінде мемлекеттік тілде   
  1 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
  1 07320800 «Темір жол құрылысы, жол және жол  шаруашылығы»  4S07320803 Техник-жолшы, құрылысшы 25 25 25          
  2 07160600 «Темір жолдың вагондар мен рефрижераторлы жылжымалы құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету» 4S07160603  техник-электромеханик  25 25            
  3 07160500 «Темір жолдың жылжымалы тартқыш құрамын пайдалану, жөндеу және техникалық қызмет көрсету» 3W07160501 Локомотив машинисының көмекшісі (түрлері бойынша) 20 20            
  4 07320700  «Автомобиль жолдары мен аэродромдар  құрылысы және пайдалану» 4S07320703  Техник-құрылысшы 20     20 20      
  5 07140900  «Радиотехника, электроника  және  телекоммуникациялар» 4S07140902  Телекоммуникациялық  байланыс жүйелер  технигі 25 25            
  6 07140500 Радиотехника, электроника және
телекоммуникациялар
5АВ07140501 Телекоммуникациялық байланыс жүйелерінің қолданбалы бакалавры 30     15   15    
  7 07140700 «Автоматика, телемеханика және темір жол көлігіндегі қозғалысты басқару» 4S07140703 техник-электромеханик 25 25            
  8 10410300 Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және
қозғалысты басқару
 5AB10410301 Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты
басқару қолданбалы бакалавры
15     15        
  9 10410200 «Темір жолкөлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару» 4S10410205  Тасымалдауды ұйымдастырушы технигі  25 25            
  11 06120100 «Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша ) 4S06120102 Желілік және жүйелік әкімшілендіру технигі 25 25 25          
  12 06130100  «Бағдарламалық қамтамасыз ету» (түрлері бойынша) 4S06130103 Бағдарламалық қамтамасыздандыруды құрастырушысы 40 25   15        
    БАРЛЫҒЫ   275 195 50 65 20 15 0