ЖЭжКК ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН

ІШКІ ТӘРТІП ЕРЕЖЕЛЕРІ

 

 

Осы қағидалар (бұдан әрі-қағидалар) "Білім туралы" ҚР Заңына, ҚР орта кәсіптік білім беру мекемесі туралы Үлгілік ережеге, Павлодар облысы әкімдігінің, Павлодар облысы білім беру басқармасының "Жоғары электроника және коммуникациялар колледжі" ШЖҚ КМК-ның Жарғысына сәйкес әзірленді.

 

1. Жалпы ережелер

1.1 ЖЭжКК ішкі тәртіп ережелері өзінің мақсаты ретінде оқу процесіне саналы көзқарасты тәрбиелеуге, оқу тәртібін нығайтуға, оқу уақытын ұтымды пайдалануға ықпал ету болып табылады.

1.2 Оқу пәні студенттердің өз оқу міндеттерін саналы және адал орындауына негізделеді.

1.3 Оқу пәні сендіру әдістерімен қамтамасыз етіледі.   Тәртіп бұзушыларға тәртіптік және қоғамдық ықпал ету шаралары қолданылады.

 

2. Студенттердің құқықтары мен міндеттері

2.1 Колледж студенттеріне студенттік билет және сынақ кітапшасы беріледі.

2.2 Бюджет қаражаты есебінен орта кәсіптік білім алатын күндізгі оқу бөлімінің студенттері белгіленген тәртіппен стипендиялармен қамтамасыз етіледі.

2.3 Білім беру бағдарламаларын игерудегі, эксперименттік және басқа да жұмыстардағы жетістіктері үшін студенттер үшін моральдық және материалдық көтермелеудің әртүрлі нысандары белгіленеді.

2.4 Тұрғын алаңды қажет ететін басқа қаладан келген студенттер жатақханадағы орындары бар болған жағдайда қамтамасыз етіледі.

Студенттік жатақхана туралы ережені колледж басшысы және жатақхана студенттік кеңесінің төрағасы бекітеді.

2.5 Колледжде білім алушылар құқылы:

- мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес білім алуға;

- өзін-өзі басқару органдарына сайлауға және сайлануға;

- ар-ождан, ақпарат бостандығын, өз көзқарастарын мен сенімдерін еркін білдіруге;

- оқу мақсатында оқу кабинеттерінің, зертханалардың, шеберханалардың, кітапханалардың және колледждің басқа бөлімшелерінің үй-жайлары мен жабдықтарын тегін пайдалануға;

- оқудағы жетістіктері және эксперименттік және шығармашылық жұмысқа белсенді қатысқаны үшін моральдық көтермелеуге және материалдық сыйақыға, оның ішінде стипендия алуға;

- академиялық демалысқа (денсаулық жағдайы және отбасы жағдайы бойынша);

- сабақтан тыс уақытта спорт секцияларының сабақтарына қатысуға;

- колледждің шығармашылық ұжымдарының жұмысына қатысуға;

- клубтардың жұмысына қатысуға;

- колледждің барлық іс-шараларына қатысуға.

2.6.         Білім алушылар міндетті:

- таңдалған мамандық бойынша кәсіби білімді, практикалық дағдыларды және дағдыларды жүйелі және терең меңгеруге;

- оқу жоспарында және оқу бағдарламаларында көзделген тапсырмалардың барлық түрлерін белгіленген мерзімде орындауға;

- колледж меншігін қорғауға;

- Тәртіпті болуға, Жарғыны, осы ішкі тәртіп ережелерін сақтауға; үнемі жалпы мәдениетті арттыруға, адамгершілік және дене бітімін жетілдіруге ұмтылуға;

- колледж қызметкерлерінің қадір-қасиетін құрметтеуге;

- еңбекқорлықты тәрбиелеуге, оқу орнында және практика базаларында өзіне-өзі қызмет көрсетуге белсенді қатысуға, белгіленген жұмыс режимін сақтауға; колледжге кірген кезде күзетшіге, кезекші әкімшіге, оқытушыға студенттік билеттерді (рұқсаттаманы) көрсетуге;

- оқу сабақтарына үнемі қатысуға;

 ҚР заңнамасымен қарастырылған басқа да талаптарды орындауға.

Оқытушы аудиторияға кірген кезде студенттер оны орнынан тұрып қарсы алады.

Оқу сабақтары кезінде студенттер оқытушының түсініктемелерін және басқа білім алушылардың жауаптарын мұқият тыңдауға, сөйлеспеуге және бөгде істермен айналыспауға, оқытушының барлық нұсқауларын орындауға міндетті.

Сұрақтар мен жауаптар беру кезінде орнынан тұрып, тек мұғалімнің рұқсатымен отырады.

Студенттер сабақ барысында аудиториядан тек оқытушының рұқсатымен ғана кіре және шыға алады.

Сабақтар кезінде және практика кезінде студенттер тек сабақ жетекшісі көрсеткен құралдарды, аспаптар мен құралдарды ғана пайдаланады, оларды ұқыпты ұстауға және қауіпсіздік ережелерін сақтауға міндетті.

Сабаққа науқастануы немесе басқа да дәлелді себептер бойынша келмеген жағдайда студент үш күндік мерзімде бұл туралы сынып жетекшісіне (бөлім меңгерушісіне) хабарлауға міндетті.

Науқастанған жағдайда студент белгіленген үлгідегі емдеу мекемесінің анықтамасын ұсынады.

Әкімшіліктің бастамасы бойынша студент науқастанған, каникул, академиялық демалыс немесе жүктілігі мен босануы бойынша демалыс кезінде оқудан шығаруға жол берілмейді. Студентті оқудан шығару тәртібі колледж Жарғысымен анықталады.

2.7 Білім алушыларға тыйым салынады:

- студенттік билетті басқа тұлғаға беруге;

-  колледж үй-жайларында, шеберханаларда және оқу корпустары мен шеберханалар ғимараттарына іргелес аумақта темекі шегуге;

-  спирттік ішімдіктерді ішуге, есірткі және уытты заттарды қабылдауға, сондай-ақ оларды таратуға;

- колледж аумағында бола отырып, жанжал, жанжал және төбелес тудыратын жағдайларды жасауға, сондай-ақ оларға қатысуға;

- оқу сабақтары кезінде сағызды пайдалануға;

- аудиториядан оқу журналдары мен сабаққа қатысу журналдарын өз еркімен алуға және шығаруға;

- сыртқы киіммен және бас киіммен айналысу кезінде колледж қабаттарында болуға және кабинеттерге кіруге;

-  жаман сөздер қолдануға;

- сабақ кезінде ұялы телефондарды пайдалануға (сабақ басталған кезде телефондарда үнсіз жұмыс режимін өшіру немесе орнату қажет);

- намаз оқуға (ҚР 11.10.11 ж. № 483-IV "Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы" Заңы, "ҚР-дағы діни қызмет" 3-тарауы, "Діни жоралар мен рәсімдер" 7-бабы, "Діни жоралар мен рәсімдер" 3-тармағы: "Діни білім беру ұйымдарын қоспағанда, білім беру ұйымдарының аумағында және ғимараттарында Құдайға құлшылық етуді, діни жораларды, рәсімдерді және (немесе) жиналыстарды өткізуге, сондай-ақ миссионерлік қызметті жүзеге асыруға болмайды»);  

-  діни киім киюге (қысқартылған шалбар, хиджаб)

- сабақтарға спорттық трико киіп келуге (тек дене шынықтыру сабақтарына);

- қыздар шаштарын бос жайып жүруге тыйым салынады.

3. Оқудағы жетістіктері үшін көтермелеу

3.1. Оқу үлгерімі жоғары және қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысқаны үшін студенттер үшін моральдық және материалдық сыйақының әртүрлі түрлері белгіленеді:

- алғыс жариялау;

- Құрмет грамотасымен марапаттау;

- бағалы сыйлықпен марапаттау.

 

4. Жауапкершілік

 

 

4.1. Оқу тәртібін, колледж жарғысын, ішкі тәртіп ережелерін бұзғаны үшін білім алушыларға мынадай шаралар қолданылуы мүмкін:

4.1.1. Ескерту (оқытушы, сынып жетекшісі, әкімшілік ауызша түрде береді, сондай-ақ хаттамамен ресімделуі мүмкін);

кінәлі тұлғаларды қолданыстағы заңнамамен белгіленген жауапкершілікке тарту туралы мәселені шешу үшін құзыретті органдарға ұсыныс (хат) жолдауға;

колледж жарғысын және осы Ережені қайталап өрескел бұзған жағдайда білім беру мекемесінен шығару туралы хабарлама;

білім беру мекемесінің студенттері қатарынан шығаруға.

4.2 Колледж мүлкіне материалдық залал келтіргені үшін білім алушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

 

Ескертпе: Ереженің 4-тармағында көрсетілген шаралар басшының қалауы бойынша да, білім беру мекемесінің алқалық басқару органының шешімімен де жасалған құқық бұзушылықтардың ауырлығы мен салдарын ескере отырып қолданылады.