АЛМАТЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 КОД -  053

  • Алматы технологиялық университеті - "Бакалавр-Магистр-PhD Докторы" жоғары білім берудің жалпы әлемдік көп деңгейлі моделі бойынша жұмыс істейтін және әлемдік білім беру кеңістігіндегі жоғары оқу орындары арасында лайықты орын алуға ұмтылатын Қазақстанның жетекші мамандандырылған ғылыми-білім беру орталықтарының бірі.
  • Оқу профилі: Университет тамақ, қайта өңдеу, тоқыма және жеңіл өнеркәсіп салалары, бизнес саласы, қонақжайлылық индустриясы және сервистік қызмет көрсету үшін жоғары білікті мамандар мен ғылыми қызметкерлерді даярлауды жүзеге асырады.
  • Материалдық-техникалық инфрақұрылым: АТУ-да 3 оқу-зертханалық корпус, студенттерге арналған 5 жатақхана, 3 акт залы, спорт кешені және спорттық ойындар үшін жазғы алаң бар. 
  • Университет рейтингі

Қазақстан жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингісінде АТУ үздік техникалық жоғары оқу орындарының бестігіне кіреді; Қазақстанның жоғары оқу орындарының рейтингісінде бейінді білім беру бағдарламалары бойынша бірінші орындар; ҚР көшбасшы кәсіпорындарының Ұлттық бизнес-рейтингісінде 2-орын; АТУ Шығыс Еуропа және Орталық Азия елдерінің жоғары оқу орындары арасындағы QS халықаралық рейтингісінде ТОП-200 университет кіреді.

  • Ұжымның білім беру және ғылыми қызметінің сапасын жоғары бағалау расталды:Еуро-инженер белгісін тапсыру құқығымен ASIIN агенттігінде (Германия) бейінді білім беру бағдарламаларының халықаралық аккредитациясы, университеттің институционалдық аккредитациясы және тәуелсіз аккредиттеу агенттіктерінде бакалавриаттың, магистратураның және докторантураның барлық білім беру бағдарламаларының мамандандырылған аккредитациясы.
  • Ұлдар мен қыздар үшін әскери кафедра қарастырылған.
  • АТУ 24 білім беру бағдарламасы бойынша қабылдауды жүзеге асырады:

 

ҰБТ бейінді пәндері көрсетілген АТУ білім беру бағдарламаларының

 тізбесі

Дайындық бағыттары-
ның коды
мен
жіктелуі
Нөмірі
ББ топтары
Білім беру бағдарлама-ларының топтары
АТУ білім
беру
бағдарла-
малары
Оқыту тілі
Профильді
пән
Серіктес жоо 
бойынша
екідиплом-дық
бағдарла-масы
1
2
6B021- 
Өнер
В 031
Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн
Дизайн
қазақ
орыс
ағылшын
Шығарма-шылық емтихан
Шығарма-шылық емтихан
IED, Италия
қ. Комо
6B041-
Бизнес және басқару
В 044
Менеджмент и управление
Менеджмент
қазақ
орыс
Математика
География
 
Мемлекеттік
және
жергілікті
басқару
Экономика
В 045
Аудит және салық салу
Есеп және
аудит
В 046
Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі
 
 Қаржы
РЭУ, Россия
қ. Москва
6B051- Биологиялық және аралас ғылымдар
В 050
Биологиялық және аралас ғылымдар
Биотехнология
қазақ
орыс
ағылшын
Биология
Химия
УПТ, Болгария
 қ.Пловдив
6B052-
Қоршаған
орта
В 051
Қоршаған орта
Экология
қазақ
орыс
ағылшын
Биология
География
 
6B061-
Ақпараттық коммуни-кациялық технология-
лар
В 057
 
Ақпараттық технологиялар
Ақпараттық жүйелер
қазақ
орыс
Математика
Физика
РЭУ, Россия
қ. Москва
Есептеу
техникасы
және
бағдарлама-
лық
қамтамасыз
ету
 
Бағдарлама-
лық
инженерия
6B071-
 Инженерия
және
инженерлік
іс
В 060
Химиялық
инженерия және процестер
Органикалық заттардың химиялық технологиясы
қазақ
орыс
ағылшын
Химия
Физика
 
В 063
Электротехника
және
автоматтандыру
Автомат-
тандыру
және басқару
қазақ
орыс
Математика
Физика
 
Робот және
робото
техникалық жүйелер
В 064
Механика және металл өңдеу
Технология-
лық
машиналар
мен
жабдықтар
 
 
қазақ
орыс
 
Математика
Физика
 
Тоңазытқыш машиналар
және
кондиционер-
леу жүйелері
Жеңіл
өнеркәсіптегі машиналар
мен
аппараттар
6B072-
Өндірістік
және өңдеу салалары
В 068
Азық-түлік
өнімдерін өндіру
Азық-түлік
өнімдерінің
технологиясы
қазақ
орыс
ағылшын
Биология
Химия
РЭУ, Россия
қ. Москва,
УПТ,
қ.Пловдив
Болгария
Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы
УПТ, Болгария қ.Пловдив
В 070
Тоқыма: киім,
аяқ киім және былғары
бұйымдар
Жеңіл
өнеркәсіп бұйымдары-
ның
технология-
сы және
құрастыры-
луы
қазақ
орыс
ағылшын
Математика
Физика
 
Тоқыма
материал-
дарының
технологиясы
және жобалау
6B075- Стандарттау, сертификат-
тау және
метрология (салалар бойынша)
В 076
 Стандарт-
тау, сертификат-
тау
және метрология
 (салалар
бойынша)
Стандарттау, сертификат-
тау және
метрология
(тамақ саласы бойынша)
қазақ
орыс
 
Математика
Физика
 
6В082- Мал шаруашы-
лығы
В 078
 Мал
шаруашы-
лығы
Мал
шаруашылығы өнімдерін
өндіру технологиясы
қазақ
орыс
Биология
Химия
 
6B111-
Қызмет
көрсету
саласы
В 091
Туризм
 
Туризм
 
қазақ
орыс
ағылшын
География
Иностран-
ный язык
HTMi, Швейцария,
қ.Зоренберг
В 93
Мейрам-
хана
ісі және
қонақ
үй бизнесі
Мейрамхана
ісі және
қонақ үй
бизнесі
География
Иностран-
ный язык
HTMi,   Швейцария
 РЭУ, Россия
қ. Москва

                                                                                                         

РЭУ-Российский Экономический Университет            им. Г.В. Плеханова (г.Москва, Россия);

(IED, Италия)-Европейский Институт Дизайна (г. Комо, Италия);

УПТ-Университет пищевых технологий г. Пловдив (Болгария);     

(HTMi)-Институт Менеджмента Туризма и Гостиниц г.Зоренберг (Швейцария).

 

Колледж түлектері күндізгі және қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша 3 жыл оқу мерзімімен ақылы негізде әңгімелесу нәтижесі бойынша ұқсас мамандыққа оқуға түседі.

Грантқа түсу үшін немесе мамандық ауысқанда ҰБТ тапсыру қажет

Қашықтықтан оқыту заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы жүргізіледі. Студенттер Интернет арқылы барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарға, бақылау тапсырмалары мен тестілерге қол жеткізе алады, сондай - ақ оп-және оff-line кеңес ала алады. Білім алушылардың қарамағында бейне дәрістер, электронды оқулықтар кітапханасы, виртуалды зертханалық жұмыстар, қашықтықтан емтихан тапсыру мүмкіндігі бар. Мұның бәрі студенттерге мемлекеттік емтихан тапсыру үшін ғана университетке келуге мүмкіндік береді.

 

Оқу төлемі екі жақты (ЖОО-студент) немесе үш жақты (ЖОО-студент-кәсіпорын) жасалған шарттар негізінде жүргізіледі.

 

АТУ-ға түсу бұл:

 - дербестік, табыс мәртебесін растау;

- нарық пен уақытпен талап етілген кадрлар;

  - сенің табысқа жолың!

 

Мекен жайы: 050012, Алматы қ, Төле би к, 100 (Байтурсынов көшесінң бұрышы), каб.108

Тел.:8(727)293-52-96, 293-52-81 (вн.110),317-00-53,

 Факс:293-52-92,

http:atu.kz

e-mail: rector@atu.kz,

instagram:atu_media.

  • 14 фев, 2020